Læring på riktig måte er gøy!

Vi utvikler kurs for offentlige institusjoner og etater, bedrifter og privatpersoner. Vi er ikke eksperter på alt - men vi er veldig gode på hvordan man kan lære det man ikke kan. Det er derfor vi dukker opp når man skal øke kompetansen hos ansatte eller studenter på en kostnadseffektiv måte.

Finn ut mer

Pedagogisk metode

Når man har problemer med bilen, ringer man bilmekanikeren, med mindre det gjelder dekkene, for da kan en dekkspesialist være bedre. Det samme gjelder når man sliter med strømmen i huset - da ringer man elektrikeren. Ikke hvilken som helst, men en som er ekspert på nettopp den spenningen man har i huset.

Når medarbeiderne trenger kompetanseheving ringer man ofte ingen. Man gir de heller et kurs eller en kjapp Powerpoint, og tenker at de lærer så lenge de har stoffet tilgjengelig. Det er ikke alltid det fungerer som man tror ...

Våre prosjekter

Vi har lang erfaring fra en rekke områder, i samarbeid med store organisasjoner, offentlige etater og private aktører.

Vår kompetanse

Med et bredt sammensatt team kan vi bidra på de fleste områder hvor kompetanse står i sentrum.

Utforme undervisningsopplegg

Vi bistår med å utforme undervisningsopplegg for studenter, ansatte eller kunder. Vi sikrer høy læringseffekt på kort tid ved å tilrettelegge læringen. Effektivitet gir god økonomi.

Utvikle nettkurs

Vi utvikler og drifter nettkurs på vår egen plattform eller kundens plattform. Nettkursene tilfredsstiller vanlige standarder som SCORM 1.2/2004, AICC, xAPI eller cmi5, og har API mot ansattdatabaser, SMS-gateways osv.

Evaluering

Vi evaluerer nettkurs og fysisk undervisning, vurdere læringseffekt og måloppnåelse, og føre tilsyn med undervisningspersonell.

Kursledelse

Vi holder kurs på vegne av bedrifter og etater. Våre kursledere har bredt sammensatt kompetanse innenfor en rekke områder, og leder dine kurs for dine ansatte, eller kurs du videreselger til sluttkunde.

Veiledning

Vi veileder kursledere, instruktører, forelesere og lærere i foredragsteknikk, undervisningsmetodikk og pedagogisk metode på en enkel og lettfattelig måte, som gjør at man får solgt budskapet til kursdeltakeren, studenten eller medarbeideren.

Bachelor- og masteroppgaver

Hvert år tar vi inn en liten gruppe bachelor- og masterstudenter som får personlig veiledning i oppgaveskriving, tekstoppbygging, forskingsmetode og oppgaveutforming gjennom hele studieløpet.

Copyright © 2024. All rights reserved by Kursoria AS. Kopiering forbudt uten avtale.