Øyvind

CEO

I kjernen av Kursorias filosofi og metodikk finner du Øyvind. Med en genuin lidenskap for læring og et øye for detaljer har han vært sentral i å utforme Kursoria til å bli det Kursoria er i dag. Når man i tillegg mener 80-tallet er tidenes beste musikk-tiår, skal det mye til før det går galt.

Fra teoretisk kunnskap til praktisk kompetanse

Øyvind har alltid hatt et øye for det å koble teori og praksis sammen. Opplevelser i praksis danner grunnlag for nye teorier, som igjen danner grunnlag for nye praksiser. Har du møtt Øyvind, har du helt sikkert hørt han si: "Men hvordan skal du bruke den kunnskapen da?". Broen mellom teori og praksis kan bli litt kortere og mer solid. Det samme kan broen mellom en leders intensjon og ansattes faktiske måloppnåelse. Det er Øyvinds fremste fagområde og interesse.

Kompetanse innen læringsmetoder

Gjennom sin omfattende virksomhet som foreleser og ekspert på læringsmetoder, har Øyvind virkelig finpusset kompetansen på å utvikle og implementere effektive læringsstrategier. Det spiller ingen rolle hvor god du er når kurset er slutt - men det har veldig stor betydning hvordan du fortsetter å utvikle deg videre. Ved å bruke innovative undervisningsmetoder gir han lærere og instruktører nye verktøy i møte med elever, studenter og kandidater.

Allsidig utdanningsbakgrunn

Øyvind har tatt utdanning innen jus, pedagogikk og ledelse fra ledende institusjoner innen sine fagfelt, som OsloMet, Nord universitet og Høgskolen i Volda. Han har også opparbeidet verdifull kompetanse fra NMBU, Handelshøgskolen BI og Politihøgskolen, noe som har bidratt til spennende perspektiver på læring og læringsprosesser, samt muligheter til å også inspirere studenter på masternivå.

Innovasjon

Internett har nok kommet for å bli, og det er ingen tvil om at over 50 online e-kurs (så langt) ikke blir til av seg selv. Det blir heller ikke fornøyde kunder. Øyvind går ikke av veien for å utnytte både internett og annen teknologi på innovative måter. Øyvind er også fast stemme på en av Norges mest populære bransjepodcaster, målt i prosentandel lyttere.

Med Øyvind på laget er Kursoria fullt av moment. Det går ikke én dag uten at det kommer en ny idé eller visjon. Det gjør at vi kan velge prosjekter vi har tro på, og at vi hele tiden kan plukke de mulighetene som er mest meningsfylte.

Copyright © 2024. All rights reserved by Kursoria AS. Kopiering forbudt uten avtale.